Astudiaethau achos

Meddyliau Gwyrdd – Mind Aberhonddu

Grant Cronfa Datblygu Cynaliadwy o £5,000 Mae Mind Aberhonddu a’r Cylch yn cefnogi pobl cymunedau gwledig De Powys sy’n cael eu heffeithio gan salwch a thrallod meddyliol. Lansiwyd prosiect Meddyliau Gwyrdd yn gynnar yn 2020 gyda sesiynau eco therapi llwyddiannus i 12 o gyfranogwyr, a wnaeth bocsys adar a chymryd…

Menter dros Gadwraeth Natur Cymru

Dod i adnabod eich cymdogion – Menter dros Gadwraeth Natur Cymru Grant o £8,252 o Gronfa Datblygu Cynaliadwy dros ddwy flynedd. Sefydlwyd y Fenter yn 2018 fel Sefydliad Corfforedig Elusennol. Ei amcanion yw: hyrwyddo cadwraeth, amddiffyn a gwella amgylchedd naturiol Cymru gwella addysg y cyhoedd ynghylch cadwraeth, amddiffyn a gwella…

Castell y Gelli

Unedau Dechrau Mân-werthu – Ymddiriedolaeth Castell y Gelli Grant Cronfa Datblygu Cynaliadwy o £11,000 Cafodd Ymddiriedolaeth Castell y Gelli ei ffurfio yn 2011 er mwyn prynu Castell y Gelli, safle sy’n cynnwys Plasty Castell y Gelli, rhestredig Gradd I, Heneb Rhestredig, amryw o adeiladau allanol a gerddi cofrestredig. Mae’r prosiect…

Muddy Care

Grant o £9,180 o’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy dros ddwy flynedd. Cwmni Buddiannau Cymunedol yn Nhalgarth yw Muddy Care, yn darparu addysg awyr agored, ecotherapi ac chefnogaeth ailsefydlu tymor hir i bobl gyda chyflyrau meddygol cronig, ac erbyn hyn Covid Hir. Mae’r rhaglenni’n canolbwyntio ar y person, yn talu sylw i…