Cyrsiau Hyfforddi

Cwrs tridiau ar y dyddiadau canlynol yw’r cwrs, byddwch yn talu am y tridiau ar un tocyn am gyfanswm o £42.51.

Dydd Mawrth 24 Medi 2019 Teimlad y Lle 10am-4pm yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Libanus, LD3 8DR.

Yn ystod y dydd byddwn yn trafod y cysyniad o’r teimlad o ble a beth sy’n gwneud Bannau Brycheiniog yn arbennig. Cewch wybodaeth a hyder i dywys eich gwesteion at brofiadau gorau’r Parc. Er enghraifft, a wyddech chi fod Adelina Patti yn gantores opera enwog ac mai hi oedd model gwreiddiol sebon Pears? Prynodd Adelina Gastell Craig y Nos ym 1878 ac adeiladu theatr, sy’n dal yno yn ei chyflwr gwreiddiol gogoneddus.

Tiwtor: Tracey Churcher

Dydd Mawrth 8 Hydref 2019 Y Parc yn eich Calon 10am-4pm yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Libanus, LD3 8DR.

Yn ystod y dydd cewch gymorth ar sut i uniaethu â’r dirwedd drwy fynd ar daith i weld sut roedd y dirwedd honno 480 miliwn o flynyddoedd yn ôl, er mwyn deall sut yr esblygodd y dirwedd drwy weithgaredd daearegol. Dylanwadodd y dirwedd ar ein hanes a’n harcheoleg, ac ynghyd â’r fflora a’r ffawna mae stori ddiddorol iawn i’w hadrodd. Mae’r diwrnod yn cynnwys taith gerdded fer at garreg sefyll ar gomin Mynydd Illtud.

Tiwtoriaid: Alan Bowring, Amelia Pannet, Rebecca Price.

Dydd Mawrth 22 Hydref 2019 Adnabod ein Gilydd 10.30am-3.30pm, yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Libanus, LD3 8DR.

Mae ymwelwyr yn gwneud llawer o ymchwil ar Fannau Brycheiniog cyn dewis dod yma ar eu gwyliau, ble i aros a beth i’w wneud. Faint o ymchwil ydych chi wedi ei wneud ar eich ymwelwyr? Byddwn ni’n trafod yr holiadur diweddaraf am Fannau Brycheiniog ac yn rhannu’r canlyniadau gyda chi; cawn edrych ar sut y gall y canlyniadau ddylanwadu ar beth rydyn ni’n ei gynnig o ran twristiaeth. Ar ôl cinio cewch sesiwn farchnata i’ch helpu i farchnata eich busnes a Bannau Brycheiniog fel cyrchfan yn effeithiol.

Tiwtor: Lisa Jones a Carol Williams

Rydyn ni wedi ymrwymo i ddarparu cyrsiau yn Gymraeg ac yn Saesneg, os hoffech wasanaeth cyfieithu ar y pryd yn Gymraeg cysylltwch â Carol Williams. 

https://www.eventbrite.co.uk/e/llysgennad-parc-cenedlaethol-bannau-brycheiniog-tickets-63557193276