Strategaeth Twristiaeth Gynaliadwy

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, yn gweithio gyda’i bartneriaid drwy’r Bartneriaeth Twristiaeth Gynaliadwy, wedi datblygu strategaeth newydd ar gyfer rheoli cyrchfan ar gyfer y 5 mlynedd nesaf.

Strategaeth Twristiaeth Gynaliadwy Bannau Brycheiniog 2017-2022

Mae cyllid ar gyfer datblygu’r strategaeth hon wedi’i darparu gan COLLABOR8, prosiect sydd wedi’i ariannu gan Interreg IVB yr Undeb Ewropeaidd.

Gallwch fynd at y strategaeth ddrafft 2012-2016 yma.