Strategaeth Twristiaeth Cerdded

Mae cerdded yn darparu 50% o’r incwm twristiaeth ym Mannau Brycheiniog. Mae’r strategaeth hon yn amlinellu sut i’w wneud hyd yn oed yn fwy pwysig mewn modd cynaliadwy.

Yn 2002, cyhoeddodd Bwrdd Croeso Cymru Best Foot Forward, eu strategaeth ar gyfer twristiaeth cerdded yng Nghymru.
At ddibenion y strategaeth hon, gwnaethom fabwysiadu’r diffiniad a ddefnyddiwyd yn Strategaeth Twristiaeth Cerdded Cymru, sy’n diffinio Twristiaeth Cerdded fel:

“Gwyliau ac ymweliadau dydd lle mae cerdded hamddenol yn rhan sylweddol o’r ymweliad”

Mae’r strategaeth yn amlygu tri phrif fath o ymweliad sy’n dod o dan y diffiniad hwn:

  • Gwyliau cerdded – gwyliau a gwyliau byr lle cerdded yw prif ddiben y gwyliau.
  • Cerdded ar wyliau – lle mae cerdded yn rhan bwysig o wyliau (ond nid y prif ddiben) a lle mae gwlad cerdded da yn ffactor bwysig wrth ddewis cyrchfan wyliau.
  • Ymweliadau dydd cerdded – ymweliadau dydd lle mae cerdded yw prif ddiben yr ymweliad.

Mae nifer o amcangyfrifon o werth twristiaeth cerdded yng Nghymru. Y ffigurau a ddyfynnir fwyaf yw’r rheiny sy’n deillio o UKTS sy’n gosod gwerth y farchnad yn £550m.

Darllenwch Strategaeth Cerdded Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Os hoffech y fersiwn â’r mapiau lliw, sylwch fod y ffeil yn 23Mb. Mae ar gael yma.

Mae crynodeb ar gael yn yma.