Llysgenhadon

Mae ein Llysgenhadon yn mynychu rhaglen hyfforddi tridiau, sy’n eu helpu i ddarganfod a deall yr hyn sy’n gwneud ymweliad â’n Parc Cenedlaethol yn arbennig.

Mae pob un yn teimlo’n angerddol am eu milltir sgwâr lle maent yn byw ac yn gweithio a byddant yn fwy na pharod i rannu eu cyfrinachau am y llefydd gorau i ymweld â nhw, i’w profi a’u mwynhau.

Mae brwdfrydedd y Llysgenhadon hyn yn heintus a bydd yn gwneud eich ymweliad yn fwy arbennig.

Oeddech chi’n gwybod mai Adelina Patti oedd y model cyntaf ar gyfer Sebon Pears? Dyma un o’r perlau a glywch gan ein Llysgenhadon!Adelina-Patti-191x300

Mae’r Llysgenhadon hyn wedi rhoi o’u hamser i wneud yn siŵr eu bod nhw’n cynnig gwybodaeth a gwasanaeth o’r radd flaenaf.

Mae’r canlynol yn Llysgenhadon Parc

Cadwch lygad allan am logo’r Llysgennad

  • ar wefannau
  • ar ffenestri
  • ar waliau

Mae holl staff canolfannau croeso a chanolfannau gwybodaeth Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi cyflawni Statws Llysgennad, a gallwch gyfarfod â nhw yn y lleoliadau canlynol:

Dod yn Llysgennad Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog