Cynllun Rheoli Ymwelwyr

CYNLLUN RHEOLI YMWELWYR BANNAU BRYCHEINIOG

Mae Rheoli Ymwelwyr yn greiddiol i waith Awdurdod y Parc Cenedlaethol.  Bwriad Rheoli Ymwelwyr yw dwyn at ei gilydd yr amrywiol swyddogaethau a fydd yn hybu datblygiad economaidd-gymdeithasol, hybu dealltwriaeth a mwynhad yn ogystal â gwarchod a gwella nodweddion unigryw’r Parc.

Mae’r Cynllun hwn yn amlinellu’r polisïau a’r egwyddorion y mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi’u mabwysiadu i reoli nifer ymwelwyr o fewn y Parc Cenedlaethol. Yn mis Mawrth 2015 fe gymeradwywyd y cynllun yn dilyn ymgynghoriad eang.  Bydd y cynllun yn cael ei weithredu yn ystod y blynyddoedd nesaf mewn partneriaeth ag eraill.

Cynllun Rheoli Ymwelwyr Bannau Brycheiniog