Bwrlwm Cefn Gwlad

Mae Rural Vibes yn darparu cymunedau gwledig ag adnoddau gwych i asesu canfyddiadau unigol aelodau neu grwpiau cymuned mewn ardaloedd gwledig. Ar y cyd gall y rhain lunio darlun cyffredinol o sut mae eich cymuned yn gweld ei hun.

Gall Arolwg Rural Vibes gael ei gwblhau’n hawdd ac yn sydyn. Gall gymunedau/grwpiau/pentrefi/trefi gwledig ddefnyddio’r arolwg hwn i gael amcan o ba mor fyrlymog ydyn nhw, ac mae’n rhoi adborth yn syth. Mae’n ddienw ac yn goleuo prosiectau newydd mewn dull hollol gynwysedig.

Wedi’i greu gan Bartneriaid Prosiect Interreg IVB Cynghreiriau Gwledig – Gwych! Rhowch gynnig arno! Arolwg Rural Vibes