Cynghreiriau Gwledig

Welsh Government_K

Mae Cynghreiriau Gwledig  (RURAL ALLIANCES) yn gyfle unigryw i rannu a dysgu am ddulliau arloesol i:

  • Wahaniaethu a gwella eich busnes
  • Bod yn rhan o gymuned fywiog a diddorol
  • Ffurfio rhagolygon newydd a gwell ar gyfer pobl sy’n byw ac yn gweithio mewn ardaloedd gwledig
  • Cael enw da am fod yn lle cyfeillgar a llawn hwyl i ymweld ag ef ac aros yno
  • Gwella a diogelu gwasanaethau hanfodol

Mae 12 partner yn y Cynghreiriau Gwledig , o Ffrainc, Iwerddon, Gwlad Belg, Yr Iseldiroedd, Yr Almaen, a dau o Gymru, sef Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Caiff 50% o’r prosiect ei ariannu gan yr UE drwy eu Rhaglen IVB Rhyngranbarthol ERDF yng Ngogledd Orllewin Ewrop i gryfhau cymunedau yn ardaloedd gwledig Gogledd Orllewin Ewrop ac er mwyn helpu i ddelio ag effeithiau negyddol o ganlyniad i newid demograffig. Mae’r prosiect yn cyfrannu at gymdeithas fwy cydlynol yn yr UE gan ei fod yn tarddu o gydweithrediad o bobl o wahanol wledydd yn gweithio ar faterion cyffredin sy’n cyffwrdd â bywydau dinasyddion yr UE. Caiff Cynghreiriau Gwledig  ym Mannau Brycheiniog eu hariannu hefyd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Llywodraeth Cymru.

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn falch o fod yn Bartner Arweiniol yn y prosiect hwn.

Cymerwch gipolwg ar y cylchlythyr diweddaraf i weld yr hyn rydym yn cydweithio arno gyda’n partneriaid ar draws Ewrop.

Mae disgrifiad cryno o sut bydd y prosiect yn cael ei weithredu ym Mannau Brycheiniog ar gael yma.

Arolwg Bywiogrwydd Gwledig.