Bannau’r Dyfodol Rhaglen Ysgrifennwr Preswyl

Rydym yn chwilio am ddau ysgrifennwr preswyl argyfer Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Mae gan iaith y pŵer i lesmeirio, ysbrydoli a llenwi’r galon. Gwlady beirdd ywCymru, ac am genedlaethau mae ysgrifenwyr wedi cael eu hudo gan rinweddauarbennig Bannau Brycheiniog. Mae ein rhaglen Ysgrifennwr Preswyl 2022 – 23 ynanelu at roi digon o le i ysgrifenwyr ddatblygu gwaith wedi’i ysbrydoli gan eintrysor o dirwedd.

Gan gydweithio gyda Gŵyl y Gelli a Choleg y Mynyddoedd Duon, rydym ynchwilio am un ysgrifennwr Cymraeg ac un ysgrifennwr Saesneg i drochi euhunain yn y Bannau a chynhyrchu gwaith sy’n lliwio gweledigaeth o ddyfodolgwyrdd.

Bydd pob un o’r ysgrifenwyr a benodir yn derbyn £10,000 i ddatblygu prosiect afydd yn ymgysylltu cynulleidfaoedd gyda dau o’r bygythiadau mwyaf i wynebu’rParc Cenedlaethol a’r byd: yr argyfyngau natur a hinsawdd.

Rydym yn gwahodd ymgeiswyr i gyflwyno cynnig yn amlinellu’r gwaith a fyddi’ncael ei wneud os yn llwyddiannus. Rydym yn agored i bob ffurf o ysgrifennu ac yncroesawu arloesedd.

Bydd ein hysgrifenwyr preswyl yn elwa o…

  • Gael cymorth arbenigwyr y Parc Cenedlaetho sydd â chyfoeth o wybodaeth am y tirwedd. Byddwch hefyd yn cysylltu â’n staff a’n partneriaid sy’n gweithio ar flaen yr argyfyngau natur a hinsawdd.
  • Cyfle i arddangos gwaith a ddatblygwyd yn ystod y cyfnod preswyl yng Ngŵyl y Gelli ym mis Mai 2023.
  • Llety rhan amser yn y bryniau uwchben Talgarth diolch i Goleg y Mynyddoedd Duon.

Beth ydym ni’n ei ddisgwyl oddi wrthych chi?

Mae’r argyfyngau hinsawdd a natur ar flaen ein gwaith yn y Parc Cenedlaethol. Dylai’ch cynnig ymgysylltu cynulleidfaoedd gyda’r bygythiadau hyn ac anelu at ysbrydoli newid positif.

Yn ystod eich cyfnod preswyl byddwch yn datblygu prosiectysgrifennu a darparu gwaith gorffenedig i gynulleidfa eang. Gallai’rprosiect fod ar unrhyw ffurf ysgrifenedig neu ar lafar. Casgliad ofarddoniaeth, podlediad, drama, casgliad o straeon byrion, ysgrifennuffeithiol, nofel, ysgrifennu ar gyfer plant …byddwn yn croesawu pobcais creadigol.

Man writes in notebook

Yn ogystal â’r prosiect ysgrifenedig, rydym yn disgwyl i chi ymgysylltuag amrywiaeth o ymwelwyr a thrigolion ar draws y Parc. Gallai hynfod trwy gyfres o weithdai neu ddigwyddiadau sy’n cysylltu pobl gyda’rargyfyngau natur a hinsawdd, ond rydym hefyd yn croesawu syniadauarloesol. Ymgysylltu gyda, ac ysbrydoli pobl, yw’r hyn sy’n bwysig.

Dylai rhan o’ch gwaith ymgysylltu hefyd gael ei gyflwyno i fyfyrwyr yngNgholeg y Mynyddoedd Duon. Byddwn yn trefnu hyn gyda’r ceiswyrllwyddiannus.

Oes gennych chi ddiddordeb?

Cliciwch yma i lawrlwytho ein pecyn gwybodaeth.

Cliciwch yma i wneud cais.

DYDDIAD CAU: 15 Mai 2022

writerinresidence@beacons-npa.gov.uk