Manylion Cyswllt

Am ymholiadau ynghylch Hawliau Tramwy Cyhoeddus:

Eifion Jones, Swyddog Hawliau Tramwy, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Plas y Ffynnon, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys LD3 7HP

Rhif ffôn uniongyrchol: 01874 620452   E-bost: Eifion Jones

Am ymholiadau ynghylch y Fforymau Mynediad Lleol, neu faterion eraill yn ymwneud â mynediad:

Richard Ball, Swyddog Mynediad, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Plas y Ffynnon, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys LD3 7HP

Rhif ffôn uniongyrchol: 01874 620464  E-bost: Richard Ball

Am ymholiadau ynghylch mapio tir mynediad o dan Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 yn ardal Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog:

Swyddfa Ardal Ddwyreiniol, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Llawr 1af, Ladywell House, Stryd y Parc, Drenewydd, Powys, SY16 1RD

Ffôn. 01686 613400 Facs. 01686 629556

E-bost: openaccess_e@ccw.gov.uk

I gael gwybodaeth ynghylch tir mynediad yng Nghymru a manylion unrhyw waharddiadau neu gyfyngiadau a all fodoli ewch i wefan Cyngor Cefn Gwlad Cymru:

http://www.ccw.gov.uk/interactive-maps.aspx

I ddarllen Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 ewch i wefan HMSO: 

www.legislation.hmso.gov.uk/acts.htm