Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Drafft 2018

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi cyhoeddu ei Gynllun Gwella Hawliau Tramwy Draff. Y Cynllun yw’r modd y bydd yr Awdurdod yn cynllunio’n strategol ar gyfer rheoli, datblygu, integreiddio a hyrwyddo’r rhwydwaith hawliau tramwy, a thir arall y mae gan y cyhoedd fynediad iddo o fewn y Parc Cenedlaethol, am y ddeng mlynedd nesaf.

Cyhoeddodd yr Awdurdod ei Gynllun Gwella Hawliau Tramwy cyntaf yn 2007. Mae copi o’r ddogfen hynny ar gael yma

Bydd yr Awdurdod yn ymgynghori ar y Cynllun Drafft am y tri mis nesaf. Byddwn yn croesawu eich sylwadau arno gan fod barn y cyhoedd yn bwysig i helpu’r Awdurdod benderfynu sut y dylai reoli mynediad cyhoeddus yn y dyfodol.

Mae copi o’r Cynllun Drafft ar gael isod gyda dogfennau sydd yn delio gyda’r canlynol:

Adroddiad Asesiadau Rhif 1

Adroddiad Asesiadau Rhif 2

Canlyniadau’r holiadur

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Drafft Rhagfyr 2018

Mae ffurflen sylwadau wedi ei chynnwys hefyd. Byddai o les i ni petaech yn defnyddio’r ffurflen yma i ymateb ond nid yw hyn yn orfodol.

Gallwch ebostio eich ffurflen sylwadau orffenedig i row@beacons-npa.gov.uk. Defnyddiwch yr ebost yma, os gwlewch yn dda, i gyflwyno unrhyw sylwadau heb ddefnyddio’r ffurflen. Os dymunwch gyflwyno sylwadau drwy’r post anfonwch at:

Swyddog Hawliau Tramwy

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
Plas y Ffynnon
Ffordd Cambrian
Aberhonddu
Powys
LD3 7HP

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r Cynllun Drafft peidiwch ag oedi i gysylltu gyda’r Awdurdod ar 01874 624437 neu row@beacons-npa.gov.uk

Bydd y cyfnod ymgynghori yn cau ar yr 17eg o Fawrth 2019.