Rheoli Clymog Japan Dyffryn Tawe Uchaf

Knotweed

Cynllun Grantiau Bach 2019

Oes gennych chi broblem gyda Clymog Japan ac yn byw yn Nyffryn Tawe Uchaf? Os felly, mae help wrth law (efallai)! Am gyfnod cyfyngedig, mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cynnig grant i helpu i fynd i’r afael â’r rhywogaeth o blanhigion anfrodorol ymledol yma.

Am fanyllion pellach am y cynnig grant, cysylltwch â: Beverley Lewis, 07854 997 508, e-bost: Beverley.Lewis@beacons-npa.gov.uk

Mae’r ceisiadau’n cau ar 26ain o Awst 2019