Agenda rhith ymweliad safle

PWYLLGOR CYNLLUNIO, MYNEDIAD A HAWL FFORDD

YMWELIAD SAFLE RHITH i

CHWAREL PENDERYN (19/17586 / FUL)

DYDD MERCHER, 7fed HYDREF 2020

2pm i 4pm Trwy TEAMS

13:45 Mewngofnodi i’r Cyfarfod Teams trwy wahoddiad

14:00 Cyflwyniad Rhithwir gan Swyddog

16:00 Gorffen