Swyddi Gwag

Mynyddoedd ysblennydd, dyffrynnoedd rhewlifol a rhaeadrau tryloyw: nid Awdurdod Lleol cyffredin mo hwn; dyma Awdurdod Parc Cenedlaethol. Os ydych yn poeni am yr amgylchedd, pam na wnewch chi ymuno â ni?

Uwch Swyddog Cynllunio

Contract parhaol
Cyflog: Gradd 10 £28,221 – £30,756 y flwyddyn
37 awr yr wythnos

Dyma gyfle i unigolion profiadol a brwdfrydig ein helpu i lywio dyfodol ein Parc Cenedlaethol. Ymunwch â ni â’n helpu i ddarparu Gwasanaeth Cynllunio rhagorol. Os allwch ymateb i’r her hon gallech ymuno â ni a byw a gweithio yn un o ardaloedd hyfrytaf y DU.  Aelod/ gymwys am Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yng Nghymru.

DYDDIAD CAU:                     8 Mai 2018
DYDDIAD CYFWELIADAU:      25 Mai 2018

Pecyn swydd
Gwneud Cais Ar-lein

 

I wneud cais am swyddi yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, gallwch lawrlwytho Ffurflen Gais a Ffurflen Monitro Cydraddoldeb  a’i e-bostio i HR@breconbeacons.org neu ei hargraffu a phostio’ch cais i’r Adran Adnoddau Dynol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Plas y Ffynnon, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys LD3 7HP.