Swyddi Gwag

Mynyddoedd ysblennydd, dyffrynnoedd rhewlifol a rhaeadrau tryloyw: nid Awdurdod Lleol cyffredin mo hwn; dyma Awdurdod Parc Cenedlaethol. Os ydych yn poeni am yr amgylchedd, pam na wnewch chi ymuno â ni?

Swyddog Prosiect: Ymgysylltiad
Graddfa 7: £20,661- £21,962 y flwyddyn
Contract cyfnod penodol – (27 Mis)
37 awr yr wythnos

DYDDIAD CAU: 23 Ionawr 2018
DYDDIAD CYFWELIADAU: 31 Ionawr 2018

Pecyn swydd

Ffurlen gais ar lein

Ffurflen monitro

 

Swyddog Prosiect Rhywogaethau Ymledol Anfrodorol

Graddfa 9: £25,591 – 27,668 y flwyddyn, pro rata
Cytundeb Cyfnod Penodedig – Mis 31 Ionawr 2020
30 awr yr wythnos

DYDDIAD CAU: 24 Ionawr 2018
DYDDIAD CYFWELIADAU: 2 Chwefror 2018

Pecyn swydd

Ffurlen gais ar lein

Ffurflen monitro

 

I wneud cais am swyddi yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, gallwch lawrlwytho Ffurflen Gais a Ffurflen Monitro Cydraddoldeb  a’i e-bostio i HR@breconbeacons.org neu ei hargraffu a phostio’ch cais i’r Adran Adnoddau Dynol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Plas y Ffynnon, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys LD3 7HP.