Swyddi Gwag

Wyt ti rhwng 18-30 oed, gweithio o dan 16 awr yr wythnos, dim mewn addysg nac hyfforddiant ac yn byw ger Brecon? Mae’r Prince’s Trust ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnal rhaglen hyfforddi pythefnos o hyd ar gyfer pob ifanc sydd â diddordeb dysgu Sgiliau Gwledig.

www.princes-trust.org.uk/help-for-young-people/get-job/get-experience/get-into-rural-skills-280112

 

 

I wneud cais am swyddi yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, gallwch lawrlwytho Ffurflen Gais a Ffurflen Monitro Cydraddoldeb  a’i e-bostio i HR@breconbeacons.org neu ei hargraffu a phostio’ch cais i’r Adran Adnoddau Dynol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Plas y Ffynnon, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys LD3 7HP.