Swyddi Gwag

Mynyddoedd ysblennydd, dyffrynnoedd rhewlifol a rhaeadrau tryloyw: nid Awdurdod Lleol cyffredin mo hwn; dyma Awdurdod Parc Cenedlaethol. Os ydych yn poeni am yr amgylchedd, pam na wnewch chi ymuno â ni?

 

Cyfarwyddwr Cyflawni’r Parc Cenedlaethol

Bydd y Cyfarwyddwr Cyflawni newydd â phrofiad o weithio’n effeithlon gyda phobl eraill sy’n deall y pwysigrwydd o weithio o fewn ardal o harddwch lle mae pobl yn byw ac yn ymweld. Bydd y person llwyddiannus yn abl i gyfathrebu â phobl sy’n byw ac yn gweithio yn y parc gan ennill eu hymddiriedaeth. Bydd y person llwyddiannus hefyd yn gofalu am anghenion pedwar miliwn o ymwelwyr sy’n ymweld â’r parc pob blwyddyn.

£61,522 – £67,673 y flwyddyn
Lleiafswm o 37 awr yr wythnos

Dyddiad Cau i Ymgeisio:        24 Medi 2018
Dyddiadau’r Cyfweliadau:      22/23 Hydref 2018

Pecyn Swydd

Gwneud Cais Ar-lein

Ffurflen Monitro

 

Deddf Diogelu Data 1998
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi cofrestru dan Ddeddf Diogelu Data 1998 i gadw rhywfaint o wybodaeth am weithwyr ac ymgeiswyr ar systemau cyfrifiadurol. Mae’r data hyn yn bennaf at ddibenion cyflogau, gweinyddu pensiynau a rhoi gwybod yn statudol. Caiff ffurflenni cais gan ymgeiswyr aflwyddiannus eu cadw am 6 mis ac yna’u dinistrio.  Mae rhagor o wybodaeth am y ffordd y caiff y wybodaeth hon ei rheoli i’w chael yn y Pecyn Swydd.

 

I wneud cais am swyddi yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, gallwch lawrlwytho Ffurflen Gais a Ffurflen Monitro Cydraddoldeb  a’i e-bostio i HR@breconbeacons.org neu ei hargraffu a phostio’ch cais i’r Adran Adnoddau Dynol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Plas y Ffynnon, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys LD3 7HP.