Swyddi Gwag

Mynyddoedd ysblennydd, dyffrynnoedd rhewlifol a rhaeadrau tryloyw: nid Awdurdod Lleol cyffredin mo hwn; dyma Awdurdod Parc Cenedlaethol. Os ydych yn poeni am yr amgylchedd, pam na wnewch chi ymuno â ni?

Arweinydd Gweithgaredd x 2 Swyddi gwag

Graddfa 8
Cyflog: £23,111- £25,463 y flwyddyn, pro rata
18.5 awr yr wythnos
Contract cyfnod penodol – 1 Blwyddyn

DYDDIAD CAU:                  19 Tachwedd 2018
DYDDIAD CYFWELIADAU:  23 Tachwedd 2018

Pecyn Swydd

Gwneud Cais Ar-lein

Ffurflen Gais

 

Swyddog Cadwraeth Adeiladau

 Graddfa 12:   £31,401 – £ 34,106 y flwyddyn, pro rata
Rhan amser – 22 awr yr wythnos
Cytundeb parhaol

DYDDIAD CAU:                   19 Tachwedd 2018
DYDDIAD CYFWELIADAU:    26  Tachwedd 2018

Pecyn Swydd

Gwneud Cais Ar-lein

Ffurflen Gais

 

Swyddog Cyfarthrebu

Graddfa 9: £26,470 – £28,221 y flwyddyn
37 awr yr wythnos
Contract parhaol

DYDDIAD CAU:                 12 Rhagfyr 2018
DYDDIAD CYFWELIADAU:  20 Rhagfyr 2018

Pecyn Swydd

Gwneud Cais Ar-lein

Ffurflen Gais

 

Deddf Diogelu Data 1998
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi cofrestru dan Ddeddf Diogelu Data 1998 i gadw rhywfaint o wybodaeth am weithwyr ac ymgeiswyr ar systemau cyfrifiadurol. Mae’r data hyn yn bennaf at ddibenion cyflogau, gweinyddu pensiynau a rhoi gwybod yn statudol. Caiff ffurflenni cais gan ymgeiswyr aflwyddiannus eu cadw am 6 mis ac yna’u dinistrio.  Mae rhagor o wybodaeth am y ffordd y caiff y wybodaeth hon ei rheoli i’w chael yn y Pecyn Swydd.

 

I wneud cais am swyddi yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, gallwch lawrlwytho Ffurflen Gais a Ffurflen Monitro Cydraddoldeb  a’i e-bostio i HR@breconbeacons.org neu ei hargraffu a phostio’ch cais i’r Adran Adnoddau Dynol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Plas y Ffynnon, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys LD3 7HP.