Swyddi Gwag

Dyma gyfle i unigolion profiadol a brwdfrydig ein helpu i lywio dyfodol ein Parc Cenedlaethol. Os allwch ymateb i’r her hon gallech ymuno â ni a byw a gweithio yn un o ardaloedd hyfrytaf y DU.

Gweinyddwr y Prosiect

Graddfa 6:   £18,746 – 20,138 y flwyddyn, pro rata
Cytundeb Cyfnod Penodedig – 31 Rhagfyr 2019
30 awr yr wythnos (Yn amodol ar Grant Arian)

Pecyn swydd

Gwneud Cais Ar-lein

Ffurflen Gais

 

I wneud cais am swyddi yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, gallwch lawrlwytho Ffurflen Gais a Ffurflen Monitro Cydraddoldeb  a’i e-bostio i HR@breconbeacons.org neu ei hargraffu a phostio’ch cais i’r Adran Adnoddau Dynol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Plas y Ffynnon, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys LD3 7HP.