Holiadur: Ymgynghoriad ar y Ddeddf Cydraddoldeb

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn benderfynol o hyrwyddo amrywiaeth, hollgynhwysedd, a chydraddoldeb mynediad, ac o gael gwared ar anghydraddoldeb ym mhob peth a wnawn. Rydym yn awyddus i glywed eich barn er mwyn casglu gwybodaeth ynglŷn ag anghydraddoldeb mynediad i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a’i wasanaethau. Bydd y wybodaeth hon yn ein galluogi i gynllunio a darparu ein gwasanaethau mewn modd fydd yn cynyddu mynediad.

Mae’r holiadur isod yn gofyn am eich barn ynglŷn â’n dau brif weithgareddau gwaith, Hyrwyddo Mynediad a Hyrwyddo Dealltwriaeth a Mwynhad, er y byddwn yn croesawu sylwadau ynglŷn ag unrhyw agwedd o’n gwaith mewn perthynas â lleihau anghydraddoldeb.

1. Hyrwyddo dealltwriaeth a mwynhad

 

2. Hyrwyddo mynediad i’n gwasanaethau neu i gefn gwlad:

 

3. Sylwadau eraill

 

Verification

 

Diolch am gymryd yr amser i lenwi’r ffurflen

 

Lawrlwythwch y ffurflen yma –

Holiadur: Ymgynghoriad ar y Ddeddf Cydraddoldeb 2018 

Dychwelwch y ffurflen drwy ddanfon e-bost at HR@beacons-noa.gov.uk neu drwy’r post at Elizabeth Lewis, Swyddog Adnoddau Dynol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Plas y Ffynnon, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys LD3 7HP