Symud i'r cynnwys. | Symud i lywio

Adrannau

Ffeithiau a Ffigurau am Dwristiaeth

Dysgwch fwy am ymwelwyr â'r Parc Cenedlaethol a'r effaith mae twristiaeth yn ei chael ar yr economi leol.

Arolwg Ymwelwyr 2005

Arolwg o ymwelwyr i'r Parc Cenedlaethol i sefydlu tueddiadau sy'n ymwneud â:-

  • Pwy sy'n ymweld
  • Am faint o amser
  • Ble maent yn ymweld ag ef
  • Sut mae ymweliadau yn cael eu hymchwilio a sut y dylanwedir arnynt
  • Lefelau bodlonrwydd

Edrychwch ar ganlyniadau Arolwg yr Ymwelwyr

 

Model Asesu Economaidd Twristiaid STEAM

Asesiad o sut mae’r Parc yn gweithredu’n economaidd.

Edrychwch ar ddata STEAM ar gyfer blynyddoedd presennol a blaenorol

 

Gweithredoedd Dogfen
Beth sy'n newydd
Mwy o newyddion

Cadwch yn gyfoes gyda newyddion y parc mis yma.

Swyddi Gwag

Manylion swyddi gwag yn y Parc Cenedlaethol

Calendr Pwyllgorau

Manylion cyfarfodydd Pwyllgorau sydd i ddod.

Adroddwch gyrru oddi-ar-y-ffordd anghyfreithlon

Gallwch adrodd gyrru oddi-ar-y-ffordd anghyfreithlon i'r Heddlu yma.