Ein Partneriaid

Ein Partneriaid Cenedlaethol

Mae 15 Parc Cenedlaethol y Deyrnas Gyfunol yn gweithio gyda phartneriaid cenedlaethol drwy Bartneriaeth y Parciau Cenedlaethol. Mae ein partneriaid yn rhoi cefnogaeth hanfodol i waith teulu’r Parciau Cenedlaethol ac yn ein cynorthwyo i wella dealltwriaeth, mwynhad a gwerthfawrogiad o’n tirluniau arbennig.

Columbia Sportswear

Mae 15 Parc Cenedlaethol y DG yn gweithio gyda Columbia Sportswear, sef Dilladwyr Swyddogol wardeiniaid a staff y Parciau Cenedlaethol – y bobl sy’n gwarchod a hyrwyddo rhai o dirluniau mwyaf hynod Prydain. Gan ddangos ymrwymiad enfawr i’r Parciau Cenedlaethol, mae Columbia yn dilladu dros 2000 o staff y Parciau Cenedlaethol, gan gynnwys 300 o wardeiniaid, gan ddarparu dillad o safon uchel sy’n “tested tough™” a sydd wedi’u dylunio i’w cadw’n sych ac yn gynnes, heb fod yn rhy boeth ac i’w gwarchod rhag yr elfennau.