Dathliadau 60fed

Pobl Ddiemwnt
Arddangosfa o bortreadau ffotograffig i ddathlu Penblwydd y Parc Cenedlaethol yn 60 mlwydd oed, gyda rhai o’r bobl a’r sefydliadau sydd wedi gwneud gwahaniaeth.
Wedi’i chomisiynu gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Ffotograffiaeth gan Billie Charity.

Dyddiadau a lleoliadau’r daith 2017.
Mae mynediad i bob un am ddim, ond gwiriwch yr amseroedd agor cyn ymweld
4 Gorffennaf – 28 Awst Oriel Llyfrgell Aberhonddu,
LD3 9AE 01874 623346

1 Medi – 27 Medi Canolfan y Mynydd Du, Brynaman Uchaf, Rhydaman, SA18 1BU 01269 823400

30 Medi – 29 Hydref Neuadd Les, ford Aberhonddu, Ystradgynlais, SA9 1JJ 01639 843163 (ymweliadau drwy apwyntiad yn unig)

30 Medi – 29 Hydref Oriel Glan-yr-afon, T yˆr Ysgol, Ystradgynlais, SA9 1EU 01639 415885

2 Tachwedd – 19 Tachwedd Theatr Brycheiniog,
LD3 7EW 01874 611622

Parti yn y Parc

party-in-the-park-poster

Dathlu pen-blwydd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn 60 mlwydd oed.

Cynhelir y digwyddiad mewn dau leoliad:
Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol, Libanus, LD3 8ER
a Pharc Gwledig Craig-y-nos, Pen-y-Cae, SA9 1GL

Dewiswch leoliad, dewch â phicnic gyda chi a dewch i ddathlu gyda ni!
Gweithgareddau – i gyd am ddim ond rhaid archebu ar y diwrnod ger y ddesg groeso. Addurno teisennod bach, gweithgareddau celf a
chrefft i’r teulu, rhoi cynnig ar geoclelcio neu gyfeiriannu, trochi mewn pyllau, teithiau cerdded gyda wardeniaid a llawer mwy!
Ewch i’r wefan i weld y rhaglen weithgareddau llawn.

www.breconbeacons.org