Symud i'r cynnwys. | Symud i lywio

Adrannau

Pobl cynhanes

eu bywyd a’u hetifeddiaeth

Mae tirweddau’r Parc Cenedlaethol wedi’u cyffwrdd ac wedi’u dylanwadu gan filoedd o flynyddoedd o weithgarwch dyn. Mae’r bobl hynafol a grwydrai’r ardal hon ac a adeiladodd aneddiadau yma wedi gadael cliwiau lu i ni ynglŷn â’u bywydau – mae carneddi claddu, cylchoedd cerrig, bryngeyrydd a chestyll i gyd yn rhan o’r trysor cuddiedig cyfoethog hwn.

Gallwch gael mwy o wybodaeth am y bobl hyn drwy lawrlwytho Pobl cynhanes, eu bywyd a’u hetifeddiaeth  (26.1MB)

 

Gweithredoedd Dogfen
Beth sy'n newydd
Mwy o newyddion

Cadwch yn gyfoes gyda newyddion y parc mis yma.

Swyddi Gwag

Manylion swyddi gwag yn y Parc Cenedlaethol

Calendr Pwyllgorau

Manylion cyfarfodydd Pwyllgorau sydd i ddod.

Adroddwch gyrru oddi-ar-y-ffordd anghyfreithlon

Gallwch adrodd gyrru oddi-ar-y-ffordd anghyfreithlon i'r Heddlu yma.