Cronfa Tai Fforddiadwy

Cronfa Tai Fforddiadwy Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (CTFf)

Mae ‘Cronfa Tai Fforddiadwy Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog’ neu CTFf bellach ar gael. Bydd yr arian yn cael ei ryddhau i sefydliadau cymwys ar gyfer datblygu tai fforddiadwy newydd.

Gwahoddir yr Awdurdod geisiadau ar gyfer yr CTFf. Mae’r ffenestr ar gyfer cyflwyno ceisiadau ar agor rhwng Dydd Llun 14 Awst a Dydd Llun 25 Medi 2017.

Gellir dod o hyd i’r ffurflen gais yma.

Cyfanswm yr CTFf yw: £269,463.

Mae’r arian wedi’i gasglu o’r meysydd canlynol:

Cyfanswm £269,463
Cyfanswm ardal y Fenni, Crughywel a Is-Farchnad Y Gelli £269,463
Cyfanswm ardal Aberhonddu, Ardal Cefnwlad ac Is-Farchnad £0
Cyfanswm ardal Blaenau’r Cymoedd a De Gwledig £0

 

Ar ôl cyflwyno bidiau, dyrannir yr arian yn unol â’r rhaeadru a nodir yng Nghyfarwyddyd Cynllunio Atodol Tai Fforddiadwy, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Dyma’r ddolen i’r cyfarwyddiadau: http://www.beacons-npa.gov.uk/wp-content/uploads/Adopted-Affordable-Housing-SPG.pdf

Gellir dod o hyd i’r Strategaeth Tai Fforddiadwy ar dudalen wê Canllawiau Cynllunio Atodol yr Awdurdod:
www.bannaubrycheiniog.org/cynllunio/strategaeth-a-pholisi/canllawiau-cynllunio-atodol/