Wardeniaid

Beth ydyn ni’n ei wneud?

Mae’r Gwasanaeth Wardeniaid yn rhan ganolog o wasanaeth y Parc Cenedlaethol, yn gweithredu yn y maes ac o swyddfeydd y Parc Cenedlaethol yn Aberhonddu a’r Fenni. Mae’n helpu i weithredu polisïau cadwraeth ar gyfer y dirwedd ac i helpu pobl i fwynhau’r Parc. Mae wardeniaid yn gweithio’n agos â chydweithwyr arbenigol ym maes addysg, datblygu cymunedol, gwaith cadwraeth ar ffermydd, rheoli coetiroedd, mynediad i gefn gwlad, a rheoli eiddo Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Cânt eu gweld yn aml fel pwyntiau cyswllt ar y rheng flaen ar gyfer gwaith y Parc Cenedlaethol.

Mae adroddiadau Fforymau Cynghori Ardal y Dwyrain a’r Gorllewin yn rhoi trosolwg o’r gwaith a wneir gan Dimau Wardeniaid Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Darllenwch adroddiadau Fforymau Cynghori Ardal y Dwyrain a’r Gorllewin ar gyfer gwanwyn 2011 yma:

Adroddiadau Fforwm Cynghori Ardal y Gorllewin

Adroddiadau Fforwm Cynghori Ardal y Dwyrain

Dewch i Gwrdd â’r Tîm

Mae’r Gwasanaeth Wardeniaid
wedi’i rannu’n ddau dîm – y Dwyrain a’r Gorllewin. Caiff y ddau dîm eu rheoli gan Judith Harvey, Rheolwr Wardeniaid. Cliciwch yma i weld map o’r cymunedau mae pob warden yn eu gwasanaethu.

Tîm Ardal y Dwyrain

Clive Williams: Dyffryn Grwyne, Crucorney Fawr ac Allt Hatterrall.

Sam Harpur:: Y Blorenge

Jon Pimm: Llangors i’r Gelli Gandryll i Gapel y Ffin a’r Mynyddoedd Du i lawr i Gwmdu

Sam Ridge: Crucywel, Llangatwg, Llangynidr, Faenor a Thalybont.

Nick Jones: Warden Ystâd

Tîm Ardal y Gorllewin

Toby Small: Myddfai,
Llanddeusant a Llangadog; Gwynfe, Bethlehem a Llandeilo fawr; Trap, Llanddyfan, Brynaman, a Chwarter Bach; Cefnbrynbrain, Cwmllynfell ac Ystradowen.

Wyn MorganTrecastell,
Pontsenni, Maescar, Trallong, Cwm Senni, Cwm Tawe, a rhan fawr o’r Mynydd Du a Mynydd Myddfai.
Keith WilliamsBro’r Sgydau (cymunedau Pontneddfechan, Penderyn ac Ystradfellte).

Paul Chapman a Richard FarquharWardeniaid Ystâd

Rex EckleyTaith Taf, Llwybr y Pedair Sgwd a’r prif lwybrau eraill sy’n cael eu hyrwyddo.

Prosiectau’r Wardeniaid

Mae gan y Wardeniaid swyddogaethau amrywiol a bydd pob Warden yn arwain ar nifer o brosiectau pwysig yn y Parc, o waith cadwraeth a gwella cynefinoedd i reoli ymwelwyr mewn safleoedd poblogaidd iawn. Yn rhan orllewinol y Parc, mae Toby Small yn arwain ar reoli Coetir Carreg Cennen tra bo Judith Harvey yn cydlynu gwaith adfer corsydd yn Waun Fignen Felen. Ym Mro’r Sgydau – un o’n hardaloedd prysuraf o ran ymwelwyr – mae Keith Williams yn arwain ar Brosiect Bro’r Sgydau. Byddwn yn ychwanegu’r wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd yn yr adran hon am brosiectau newydd a pharhaus, felly cadwch lygad ar yr hyn sy’n digwydd!

Cysylltu â ni

I gael rhagor o wybodaeth neu os oes gennych unrhyw ymholiadau, gallwch gysylltu â ni yn swyddfa’r wardeniaid yn Aberhonddu:

Cyfeiriad:

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Plas Y Ffynnon

Ffordd Cambrian

Aberhonddu

Powys

LD3 7HP

Ffôn: (01874) 620456