Demo Marathon Awyr Agored y Mynydd

Na!

Rydym am i chi adael eich marc! Rydym wrth ein boddau eich bod yn dod i gymryd rhan yn yr her uchelgeisiol hon yn ein Parc Cenedlaethol. Byddem wrth ein boddau pe byddech chi’n ein helpu i rannu harddwch y dirwedd hon drwy gyfrannu at ein prosiect CALCH newydd, sy’n bwriadu cadw ac adfywio odynau calch arbennig yn y Mynydd Du.

Partneriaeth gyffrous newydd rhwng Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed, Amgueddfa Genedlaethol Cymru a Chanolfan y Mynydd Du ym Mrynaman yw CALCH.

Mae’r odynau mewn lleoliad hardd gyda golygfeydd trawiadol o’r ardal wledig o’u cwmpas. Nid yn unig bod yr odynau yn rhan bwysig o’n treftadaeth, ond maent hefyd yn gynefin unigryw i blanhigion a bywyd gwyllt prin.  

Rydym ar hyn o bryd yn gwneud gwaith cadwraeth pwysig, yn gwella mynediad ac yn gweithio ar lwybrau a dehongliadau fel bod pobl yn cael ymweliad difyr gan ddarganfod y dreftadaeth ddiwydiannol, y bywyd gwyllt, hanes cymdeithasol a daeareg y Mynydd Du. Bydd denu ymwelwyr i’r ardal yn cyfrannu at yr economi sy’n dibynnu ar dwristiaeth a chyfleoedd economaidd tymor hir eraill yn yr ardal, er budd cymunedau a busnesau lleol.

Os oes modd, byddai rhoi £5 ychwanegol yn gyfraniad pwysig at ein gwaith.

Darllenwch fwy am y prosiect cyffrous hwn yma.

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am Fannau Brycheiniog.

Map partneriaid Cynghreiriaid Cefn Gwlad (bach)